Missie, Visie en Doel

Missie
Zonder goede relaties, geen klanten. Zonder klanten geen business. Ondernemers Peelland faciliteert de ontmoeting tussen ondernemers die open staan voor nieuwe contacten, energie willen steken in het onderhouden van deze relaties en bereid zijn om bruggen voor elkaar te slaan.

Visie
We geloven in de kracht van informeel en persoonlijk contact waardoor vertrouwen kan ontstaan. Vanuit dat vertrouwen is het aan de leden zelf om een stap verder te gaan en, waar het kan, zaken met elkaar te doen.

Doel
Ondernemers Peelland is een regionale, zakelijke netwerkvereniging die ondernemers van alle leeftijden, van grote en kleinere ondernemingen en zelfstandige professionals op een informele manier bij elkaar brengt, zodat in de loop van de tijd hechte contacten ontstaan die persoonlijke en zakelijke groei stimuleren. Daarvoor:

  • organiseren we sfeervolle bijeenkomsten van goede kwaliteit;
  • stimuleren we het onderlinge contact tussen leden;
  • komen we op voor de belangen van de leden;
  • en bevorderen we overdacht van kennis.