Het bestuur van Ondernemers Peelland bestaat uit een delegatie vrijwilligers uit de vereniging. De leden benoemen de bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari. De zittingstermijn van ieder bestuurslid is drie jaar en kan met drie jaar worden verlengd.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Edwin Augustijn voorzitter a.i. en penningmeester

Mark van de Westerlo vice-voorzitter

Bernadette Kwaks secretaris a.i.

Hans Duitgenius onderhoud website en social media