Lid worden

Je kunt lid worden van Ondernemers Peelland als:

  • zelfstandig ondernemer;
  • accountmanager verantwoordelijk voor externe relaties;
  • eindverantwoordelijk leidinggevende;
  • ambtenaar met een verbindende rol naar ondernemers in de regio.
  • je bent actief in de regio Peelland.

Wil je weten wie er al lid zijn? Kijk dan in het ledenoverzicht.

De contributie bedraagt € 320,- per verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je gedurende het jaar lid, dan betaal je contributie naar rato van het aantal maanden tot 31 december. Opzeggen voor het volgende jaar kan voor 1 december van het lopende jaar.

We zien je graag komen. Heb je vragen, neem dan geheel vrijblijvend contact op met de secretaris.