Vraag en antwoord leiden naar maatstaf voor integer handelen

dinsdag 26 maart 2019

Normaal gesproken duurt de workshop acht uur. Na het diner hadden we er donderdag 21 maart jl. zo’n anderhalf uur voor. Toch wist onze gastspreker Noureddine Zarroy ons met vragen en het afwegen van de antwoorden goed op het spoor te zetten naar een maatstaf voor integer, of moreel juist, handelen. Een boeiend proces!

Wat beweegt mij ertoe integer te handelen? Dat was de eerste vraag waarover we ons bogen. Uit de groep kwamen verschillende, voor iedereen herkenbare, criteria naar boven, zoals: opvoeding, opleiding, cultuur, normen en waarden. Zoals gevoel, geweten en gemoedsrust, beroepsethiek en regels. Al deze aspecten spelen een rol in de keuzes voor gedrag. Maar hoe bepaal je welke het zwaarst moeten wegen? Zarroy liet er een interessante selectiemethode op los die stap voor stap leidde tot de maatstaf: Integer handelen betekent dat je rekening houdt met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.

Een theorie en methode is leuk, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Uit de groep kwam een herkenbaar voorbeeld, namelijk, wat doe je als je kind op jonge leeftijd geld uit je portemonnee steelt en het samen met een vriendje uitgeeft? Je weet dat het vriendje thuis klappen krijgt als de ouders erachter komen. Spreek je alleen je eigen kind aan of spreek je iedereen, dat is ook het vriendje en de ouders, aan? De discussie was levendig en zette zich nog lange tijd voort aan de bar. Misschien moeten we nog maar eens een avond wijden aan integriteit? Die wordt vast en zeker weer even boeiend, met dank aan de vakkundige en humoristische aanpak van Noureddine Zarroy.