Michiel van den Berg

Michiel van den Berg

UWV Eindhoven-Helmond

Werkgeversdiensten

Churchilllaan 109
5700 BA Helmond
06-15675383
Michiel.vandenBerg@uwv.nl

Een werkgeversservicepunt (WSP) is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een WSP krijgt u informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Bijvoorbeeld informatie over de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen. De dienstverlening is kosteloos.

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkgeversservicepunt